Wody Polskie: zadania, kompetencje, źródła finansowania nowego podmiotu

Zgodnie z nowym Prawem wodnym, od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Czym się będzie zajmować, jakie będzie mieć zadania, kompetencje i skąd będzie mieć pieniądze?

Dowiesz się na stronie www.portalsamorzadowy.pl