Projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej regulatora cen wody prawie gotowy

Według przedstawicieli instytucji rządowych  wraz z wejściem w życie, od 2018 roku, nowego Prawa wodnego, ma rozpocząć działalność regulator cen wody, który będzie zatwierdzać taryfy przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym. Projekt w tej sprawie jest praktycznie gotowy. Regulator będzie działać w „Wodach Polskich” przy jedenastu Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, na wzór URE (Urzędu Regulacji Energetyki). Zatwierdzać będzie ok. 2 tys. taryf dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych. Taryfy zatwierdzane będą na okres 3-5 lat

więcej na stronie PAP