O nas

Witamy na stronie Stowarzyszenia ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”. Organizację założyli przedstawiciele firm wodociągowych z terenu województwa lubuskiego, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia.
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

Poniżej możesz pobrać druki deklaracji członkostwa w Stowarzyszeniu Lubuskie Forum Wodociągowe

Deklaracja-druk_Członek Zwyczajny

Deklaracja-druk_Członek Wspierający

Jednocześnie informujemy, że obowiązująca składka członkowska wynosi:

– dla członków zwyczajnych – 50,00 zł rocznie

– dla członków wspierających – 1 131,09 zł rocznie

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – Dariusz Gusta
Wiceprezes  – Kazimierz Góra
Sekretarz – Sławomir Trojanowski
Członek – Leszek Linda
Członek – Łukasz Szczerbak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Roman Żaczyk
Członek – Waldemar Binder
Członek – Aleksander Kozłowski

Cele Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym statutem, jest:

  • integracja środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodno-kanalizacyjną,
  • wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodno-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,
  • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
  • wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Województwa Lubuskiego,
  • propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie Województwa Lubuskiego,
  • budowanie pozytywnego wizerunku branży wodno-kanalizacyjnej
  • edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

Statut Stowarzyszenia