Powierzenie danych osobowych według RODO

W nawiązaniu do czekających nas w 2018 r. zmian w zakresie przepisów, dotyczących przetwarzania danych osobowych, bardzo ważne staje się ich powierzenie w kontekście wiążących dany podmiot umów. Jest to bardzo ważne z perspektywy podmiotu powierzającego dane do dalszego dysponowania. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, w ilu obszarach swojej działalności danego podmiotu należy uregulować te zagadnienia. Przykładem może tu być, np. powierzenie usług BHP firmie zewnętrznej, z która należy mieć podpisaną stosowną umowę w zakresie powierzenia danych osobowych. Więcej na stronie http://samorzad.infor.pl.