Kontrakt menedżerski a VAT – oczami Ministra

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z członkiem organu zarządzającego spółka komunalna zawiera na czas pełnienia funkcji umowę o świadczenie usług zarządzania.

W praktyce pojawiły się wątpliwości związane z kwalifikacją tych umów na gruncie podatku od towarów i usług. Próby ich wyjaśnienia podjął się w interpretacji ogólnej z dnia 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów.

Więcej na stronie  internetowej portalu  prawodlasamorzadu.pl