Znamy termin pierwszego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Na stronie sejmowej, w terminarzu posiedzeń Sejmu, opublikowano porządek dzienny 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej które odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 października 2017 r.  (środa – piątek). To właśnie w pierwszym dniu tego posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.  Przebieg prac legislacyjnych nad tą ustawą można śledzić na stronie sejmowej w zakładce proces legislacyjny.