O możliwościach pozyskania środków unijnych dla przedsiębiorstw wodociągowych

 

6 września Prezes Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe Tomasz Frąckowiak spotkał się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską.  Rozmowa dotyczyła zaprezentowania i przybliżenia celów działania LFW. Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia przedstawił obecny stan członkowski, zrealizowane przedsięwzięcia oraz działania na rzecz aktywizacji przedsiębiorstw niebędącymi naszymi członkami.  Omówiono również dalsze zamierzenia stowarzyszenia, w tym potrzebę konsultacji aktów prawnych dotyczących sfery działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.  Tematem spotkania były również możliwości pozyskania środków unijnych.  Pani Marszałek omówiła najbliższe projekty realizowane z środków RPO w ramach których jest możliwości pozyskania środków przez nasze przedsiębiorstwa. Poruszono także kwestie unijnych konkursów związanych z cyfryzacją i rozpoczęcia realizacji projektu”cyfrowego” po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia podpisano umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrożenia kompleksowego systemu e-usług przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego. Całkowita wartość projektu to blisko 30 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 20 ml zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie 18 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa lubuskiego. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji..