Kożuchowski USKOM nie zwalnia inwestycji

19 marca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanej platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup serwera bazy danych, serwera systemu informacji przestrzennej GIS, oprogramowania specjalistycznego e-platformy IBOK i GIS, serwera i oprogramowania serwerowego Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz wykonanie e-portalu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi platformy e-usług.

Inwestycja ta ma na celu podniesienie i unowocześnienie jakości obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań internetowych.  To już kolejna tego typu inwestycja realizowana przez Kożuchowski USKOM, wcześniej Spółka rozpoczęła wdrażanie montażu nowoczesnych urządzeń pomiaru wody u klientów z możliwością ich zdalnego odczytu.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Sławomir Trojanowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 367 770,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 299 000,00.

Wysokość udzielonej pożyczki ze środków Funduszu wynosi 44 850,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 11.01.2018 r.  do 30.09.2018 r.