Kolejne 10 mln zł dla lubuskich gmin na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Są kolejne umowy w ramach RPO L-2020 na uporządkowanie i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w województwie lubuskim. 10,5 mln zł trafi do Ośna Lubskiego i Nowogrodu Bobrzańskiego. – Jeżeli chodzi o ten obszar, to jesteśmy opóźnieni. Byliśmy przygotowani, oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcia obiektywne, rządowe. Mamy to już za sobą. To są bardzo ważne inwestycje dla lubuskich gmin – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak wręczając umowy beneficjentom.

Celem realizacji projektów w ramach tego działania jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji projektów poprawie ulegnie stan infrastruktury wodnokanalizacyjnej. – To zwieńczenie naszych dotychczasowych prac związanych z ochroną środowiska. Zadanie obejmuje likwidację jednej z dwóch oczyszczalni. Jedna z nich zostanie przebudowana i zmodernizowana w zakresie zwiększenia jej przepustowości oraz zmiany technologii oczyszczania ścieków. Czekaliśmy na to wiele lat – mówił Stanisław Kozłowski, burmistrz Ośna Lubuskiego. Całkowita wartość projektu to 15,1 mln zł, dofinansowanie w ramach RPO L-2020: 7,2 mln zł.

Dofinansowanie w tym zakresie otrzymał także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. – Jesteśmy przykładem, że tego typu inwestycje mogą być realizowane przez spółki gminne i przez to nie obciążamy budżetu gminy. Chcemy maksymalnie zmodernizować oczyszczalnię, która była budowana 20 lat temu. Oczyszczalnia daje radę, ale nie przyjmujemy ścieków dowożonych. Oczyszczalnia będzie nadążać nad rozbudową i rozwojem miasta – wyjaśnił Ryszard Napierała, prezes spółki. Wartość projektu 6,7 mln zł, dofinansowanie w ramach RPO L-2020: 3,5 mln zł.
W konferencji udział wzięła członek zarządu Alicja Makarska.

Lubuskie Forum Wodociągowe gratuluje Beneficjentom i niezmiennie trzyma kciuki za powodzenie tak ważnych inwestycji.