Środki finansowe na budowę ujęcia wody w Licheniu trafią do Strzeleckich Krajeńskich

W siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Licheniu – etap I oraz zagospodarowanie osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o..

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 3 w miejscowości Licheń, zakup 2 szt. sterylizatorów UV dla stacji uzdatniania wody w Gardzku i ujęcia wody w Sławnie oraz przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej i zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Grzegorz Rakiej – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 1 574 071,47, a koszt kwalifikowany netto to 1 279 732,90.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 279 732,90 zł, z czego dotacja stanowi 255 946,58 zł, a pożyczka – 1 023 786,32 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 15.02.2018 r. do 30.11.2019

To kolejna w województwie lubuskim zaplanowana do realizacji inwestycja mająca  na celu poprawę jakości dostarczanej mieszkańcom wody oraz w zakresie właściwej ochrony środowiska.

Lubuskie Forum Wodociągowe gratuluje P. Prezesowi i jego pracownikom oraz życzy powodzenia w jej realizacji.