W Boszkowie trwa 11-ta Konferencja Lubuskiego Forum Wodociągowego

W Boszkowie trwa 11-ta Konferencja Lubuskiego Forum Wodociągowego. W trudnej sytuacji w jakiej znajdują  się przedsiębiorstwa wód-kan uczestnicy spotkania dyskutują o ograniczeniu strat wody w sieciach wodociągowych oraz jak zapewnić bezpieczeństwo w pracy i ograniczyć wypadki przy pracy. Tematem wiodącym konferencji jest budowa wizerunku przedsiębiorstw wód-kan. W konferencji którą prowadzi Prezes LFW uczestniczy 82 wodociągowców i firm współpracujących.