VIII KONGRES WODOCIĄGOWCÓW POLSKICH Warszawa, 8-9 września 2022

Kongres Wodociągowców Polskich to organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” największe wydarzenie konferencyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym roku IGWP, po pięciu latach przerwy, organizuje VIII już edycję Kongresu Wodociągowców Polskich w Warszawie.

Jest to wydarzenie ważne z uwagi na jego relacyjny charakter – w tych dniach do Warszawy zjadą osoby reprezentujące Zarządy przedsiębiorstw, które są Członkami IGWP – tych najmniejszych, średnich i największych. Ludzie, którzy w swoich przedsiębiorstwach na co dzień budują dobre imię całej naszej branży.

Kongres Wodociągowców Polskich to jednak przede wszystkim wydarzenie, którego istotą jest zdefiniowanie problemów, z którymi się stykamy, wytyczenie kierunków rozwoju dla całego naszego środowiska, wskazanie wyzwań, przed którymi obecnie stoi branża. VIII edycja Kongresu odbywa się pod hasłem „W obliczu nowych wyzwań” – tych z pewnością nam nie brakuje. Przebieg Kongresu zwieńczy opracowanie wytycznych na kolejne trzy lata dla naszej branży.

W Kongresie uczestniczą również przedstawiciele województwa lubuskiego. Na szczególną uwagę zasługuje udział wieloletniej Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Pani Beaty Jilek oraz aktualnego szefa ZWIK, Pana Prezesa Krzysztofa Witkowskiego.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie lubuskich wodociągowców!!!