Szkolenie w formie warsztatów – zasady sporządzania wniosków o zatwierdzenie taryf

Stowarzyszenie Lubuskie Forum Wodociągów zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na nowych zasadach.   Szkolenie w formie warsztatów odbędzie się w dniu 26.02.2018 r.  Miejsce szkolenia: Park Technologiczny „INTERIOR”, ul. Inżynierska 8, 67 – 100 Nowa Sól.

Koszt udziału w szkoleniu: 250,00 zł/1 osobę.

Prowadzącymi szkolenie będą:

Paweł Michalski – radca prawny, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, na zlecenie m.in. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi szereg szkoleń z zakresu prawnych regulacji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych

Mariusz Kucharski – z wykształcenia inżynier sanitarny – absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Coaching oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – Psychologia Biznesu dla Menedżerów. Całe życie zawodowe związany z branżą wodociągową – posiada doświadczenie w pracach w Zarządzie i Radach Nadzorczych tych przedsiębiorstw. Obecnie coach i trener biznesu, konsultant branżowy.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kowalska
Pełnomocnik Zarządu e-mail:biuro@lfw.com.pl tel. 502 489 061

W załączeniu:

UWAGA: podstawą uczestnictwa w szkoleniu będzie przesłanie na adres:biuro@lfw.com.pl wypełnionego druku zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem o dokonaniu opłaty za udział.