Możliwość używania kolumny hydrantowej do poboru próbek do badań

W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. możliwość poboru próbek wody do badań z hydrantu nie jest wykluczona ale wymaga uwzględnienia szeregu informacji, które zgodnie z kompetencjami posiada właściwy dla eksploatatora Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Zastosowanie takiego punktu powinno być poprzedzone szczegółową analizą okoliczności i czynników mogących mieć wpływ na odzwierciedlenie jakości wody w sieci wodociągowej.

Poniżej udostępniamy do pobrania cały tekst stanowiska LWIS w Gorzowie Wlkp.

LPWIS kolumna hydrantowa