Spotkanie z Zarządem WFOŚiGW w Zielonej Górze

Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe złożył wizytę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze . Celem wizyty było spotkanie z nowym Prezesem funduszu Panem Mariuszem Herbutem. Nowym prezesem , ale osobą znaną w środowisku wodociągowców, ponieważ przez 10 lat swojej pracy w funduszu zajmował się m.in. środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową. Prezes Pan Tomasz Frąckowiak w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe złożył gratulacje z okazji wyboru na Prezesa oraz życzył dalszych sukcesów.

W dalszej części spotkania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił założenia swojego funkcjonowania oraz wyraził wolę współpracy z nowym zarządem funduszu. Stowarzyszenie jako przedstawiciel lubuskich firm wodociągowych może pełnić m.in. rolę konsultacyjną w zakresie wdrażania nowych programów .

Pan Prezes Mariusz Herbut przestawił najbliższe plany WFOŚiGW w zakresie finansowania zadań ekologicznych . Trwają prace nad planem działalności Funduszu na 2018 r. Ponadto poinformował o nowych programach, także edukacyjnych jakie Fundusz zamierza skierować m.in. do szkół w zakresie oszczędzania wody czy też segregacji odpadów.