Słubickie wodociągi nagrodzone za akcję edukacyjno-ekologiczną „Skąd się bierze i gdzie znika słubicka kropla wody?”

Bardzo miło nam poinformować, że prowadzona przez naszych kolegów ze Słubic od 2017 roku edukacja ekologiczna został doceniona przez kapitułę konkursu „Głośna Woda”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. ZUWŚ Słubice został nagrodzony w kategorii do 30 tys. mieszkańców za promowanie edukacji wodnej jako elementu szeroko rozumianej troski o środowisko, w ciekawy i przystępny sposób.

Które z działań spodobały się najbardziej kapitule konkursu? Szczególnie część praktyczna spotkań edukacyjno-ekologicznych pt.: „Skąd się bierze i gdzie znika słubicka kropla wody?”, prowadzonych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Słubice. W czasie takich spotkań pracownicy ZUWŚ nie tylko opowiadali, skąd się bierze woda w Słubicach, ale również co się z nią dzieje po zużyciu. Służy im do tego film, który pokazuje urządzenia tj. studnie głębinowe, Stację Uzdatniania Wody, Oczyszczalnię Ścieków itd. , ale również praktyczne warsztaty dla dzieci. Przedszkolaki i uczniowie muszą np. sami „udrożnić” elementy rur kanalizacyjnych i usunąć z nich przedmioty, które powinny trafiać do kosza na śmieci a nie sieci kanalizacyjnej. Na spotkaniach organizowanych przez ZUWŚ jest też układanie na czas puzzli z obiektami wod-kan, a także możliwość zapoznania się ze sposobami na oszczędzanie wody i prawidłowe użytkowanie sieci kanalizacyjnej.

ZUWŚ Od 2018 roku organizuje również konkursy plastyczno-techniczne, które cieszą się sporym zainteresowaniem wśród uczniów, a najlepsze prace prezentowane są w siedzibie spółki przy ul. Krótkiej 9.

Celem ZUWŚ jest uwrażliwienie mieszkańców na zmiany zachodzące w naszym środowisku                  i  pracę, jaką sami możemy wykonać, by żyło się nam lepiej. Dlatego ZUWŚ  konsekwentnie stara się zaszczepić w młodych ludziach dbałość o środowisko i najbliższe otoczenie.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono również przedsiębiorstwa:

– w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

– w kategorii ponad 100 tys. mieszkańców – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A we Wrocławiu.

Specjalne wyróżnienie otrzymały Katowickie Wodociągi S.A.

Wręczenie nagrody odbyło się w trakcie uroczystej gali 23. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environmet w Poznaniu. Nagrody w ogólnopolskim, branżowym konkursie „Głośna Woda” przyznano po raz szósty.

Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe gratuluje naszym kolegom z ZUWŚ Słubice zdobycia tak prestiżowej nagrody i życzy dalszych sukcesów na niwie edukacyjnej.