Senat przyjął ustawę o zbiorowym… bez poprawek

Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. bez poprawek.

Tekst ustawy dostępny jest pod adresem: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/8843/druk/640.pdf