Cenne uwagi od kolegów z USKOM’u

Jedną z idei propagowanych przez Stowarzyszenie Lubuskie Forum Wodociągowe jest konsolidacja lubuskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez integrację środowiska zawodowego pracowników i  wzajemne udzielanie pomocy.

Bardzo dobrym przykładem tego, jak w praktyce  jest ona  realizowana, było spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych które odbyło się w 7.11.2017 r w siedzibie USKOM’u  w Kożuchowie dzięki uprzejmości kolegi Sławomira Trojanowskiego Prezesa Zarządu.

Spotkanie to odbyło się z inicjatywy kolegi Romana Żaczyka Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i miało na celu podzielenie się doświadczeniami pracowników USKOM’u z dotychczasowego przebiegu wdrażania  projektu pn. „ Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.” współfinansowanego z środków unijnych.

W spotkaniu, w roli słuchaczy i zadających pytania, licznie uczestniczyli  przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Lubska, Szprotawy, Czerwińska, Siedliska, Bytomia Odrzańskiego oraz Nowogrodu Bobrzańskiego.  Prezes Sławomir Trojanowski wraz z zespołem realizującym projekt w sposób niezwykle otwarty, rzeczowy i merytoryczny przedstawili dotychczasowy przebieg wdrażania projektu, zdobyte doświadczenia i zaistniałe problemy. Koledzy z USKOMU podzielili się również bardzo cennymi spostrzeżeniami oraz zwrócili uwagę na wiele aspektów i trudności wpływających na prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Podsumowując w zgodnej ocenie wszystkich uczestników było to bardzo cenne i rzeczowe spotkanie, które to jest kolejnym dowodem na konsolidację lubuskich przedsiębiorstw wodociągowych. Od czasu likwidacji wojewódzkich struktur przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych samorządowe przedsiębiorstwa są samodzielne w swoich działaniach ale też i samotne w podejmowaniu nie łatwych czy to inwestycyjnych czy eksploatacyjnych problemów. Inicjatywa powołania stowarzyszenia branżowego pomocnego w rozwiązywaniu tych trudnych problemów jest tym bardziej cenna, że praktycznym przykładem jest między innymi spotkanie branżowe w Kożuchowie. Wymierne korzyści z tego typu wymiany doświadczeń to między innymi większe bezpieczeństwo w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz polepszenie jakości świadczonych usług dla mieszkańców, odbiorców naszych usług .

Przypomnijmy, głównym celem wdrażanego przez USKOM  projektu jest poprawa efektywności pracy USKOM i stworzenie e-usług dla klientów poprzez budowę nowoczesnej platformy usług elektronicznych. Przedmiotem projektu zaś jest realizacja zadania polegającego na wprowadzeniu elektronicznego i zarazem zdalnego odczytu wodomierzy, stworzenie e-usług, które dzięki swej funkcjonalności usprawnią obsługę klientów, jak i zapewnią dostęp do informacji na temat m.in. zużycia mediów, płatności, zobowiązań dla klientów USKOM. Wartość całkowita projektu oszacowana została na 2 321 265,84 zł,  natomiast Wartość dofinansowania  wyniesie 1 604 126,80 zł.