Prokuratorzy będą zaskarżali uchwały gmin zatwierdzające taryfy za wodę i ścieki

Branża wodociągowa od jakiegoś czasu ze zdziwieniem obserwuje utrwalającą się w kolejnych wyrokach linię orzeczniczą sądów kwestionująca legalność uchwalania przez gminy opłat za przyłączenie do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej  pomimo wyraźnej delegacji do ich ujmowania w taryfie wynikającej z § 5 ust 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Tym razem od akcji wkracza Prokuratura Generalna. W piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.

Więcej na stronie Prokuratury Krajowej: „Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/gminy-nie-moga-pobierac-od-mieszkancow-oplat-za-przylaczenie-do-sieci-wodociagowych-i-kanalizacyjnych.html#.WYx4z1FpzIV