Prasa: Ministerstwo wskazuje, że ciężar weryfikacji taryf przeniesiony zostanie na regulatora Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

W Gazecie Prawnej ukazał się ciekawy artykuł autorstwa Mateusza Farona pt.: „Wody Polskie bez konkretów w sprawie taryf” . W ocenie autora wszelkie opinie na temat nowego modelu zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych oparte są obecnie wyłącznie na komunikatach medialnych. Ministerstwo Środowiska poza zawartymi w nich zdawkowymi informacjami nie zaprezentowało dotychczas projektu zmian do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Procedowana modyfikacja zasad jest natomiast na tyle kluczowa z punktu widzenia samorządów, jak i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, że nie sposób już na tym etapie nie zwrócić uwagi na kilka najistotniejszych aspektów sprawy.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 09.08.2017 r. „Wody Polskie bez konkretów w sprawie taryf”