O jakości wody wspólnie z SANEPID-em

24 listopada 2017 roku w Gronowie k/Łagowa miało miejsce spotkanie branżowe, zorganizowane przez Lubuskie Forum Wodociągowe. Frekwencja dopisała. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną w województwie lubuskim: prezesi, dyrektorzy i kierownicy spółek i zakładów wodociągowych oraz specjaliści odpowiedzialni za jakość wody. Zasługą tak dużego zainteresowania wydarzeniem była tematyka rozmów i wyjątkowi goście. W obecności lek. med. Doroty Konaszczuk – Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. oraz mgr Agnieszki Woźniczki – Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej wielowątkowo omawiane były zagadnienia dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Spotkanie moderowali Prezes LFW Tomasz Frąckowiak i V-ce Prezes LFW Dariusz Gusta.

Na wstępie teoretycznego wprowadzenia do dyskusji dokonali Radca prawny Paulina Perzyńska i Radca prawny Michał Zwolak z Kancelarii Prawniczej Skibiński. Przybliżone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) w oparciu o treść projektu z dnia 25 września 2017 r. Kolejna prezentacja, przedstawiona przez Panią Agnieszkę Woźniczkę, łączyła w swojej treści elementy prawa, teorii i praktyki wodociągowej. W oparciu o zaprezentowane dane statystyczne uczestnicy spotkania wymieniali poglądy i definiowali możliwe przyczyny częstych skażeń mikrobiologicznych wody w województwie, a także poszukiwali pomysłów na ograniczenie skali tego zjawiska. Na praktycznych przykładach omawiane byłe problemy związane z właściwym wskazaniem punktów poboru próbek do badań, a także nowe obowiązki wynikające z Prawa wodnego, m. in. obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka dla ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej.

Wymienione poglądy, spostrzeżenia i uwagi wydawały się być cenne i interesujące dla wszystkich stron dyskusji. Prawidłowa jakość wody przeznaczonej do spożycia to priorytet nie tylko wśród zarządzających wodociągami. Tym samym uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć i potrzebę kontynuowania zapoczątkowanej w Gronowie tradycji rozmawiania „O jakości wody wspólnie z SANEPID-em”.