Lubuskie Forum Wodociągowe z wizytacją w Hydro-Vacuum S.A.

W dniach 28-30 czerwca 2023 roku członkowie Lubuskiego Forum Wodociągowego uczestniczyli w wyjeździe technicznym, zorganizowanym na zaproszenie czołowego producenta pomp do wody i ścieków – Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu.

Wyjazd był okazją do bezpośrednich rozmów z Zarządem przedsiębiorstwa i wizytacji obiektów produkcyjnych Hydro-Vacuum. Zaprezentowana została historia tego kluczowego dla naszej branży producenta oraz plany na przyszłość.  Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia zabytkowej oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu.

Ze strony branży wod-kan poruszona została problematyka eksploatacji pomp i pompowni oraz oczekiwania branży na najbliższą przyszłość. Wymiana doświadczeń podczas tego typu spotkań zawsze niesie za sobą wymierne korzyści podczas rozwiązywania problemów eksploatacyjnych dnia codziennego. Dziękujemy organizatorom za perfekcyjne przygotowanie wizytacji!