II KONGRES GOSPODAROWANIA WODAMI I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

W imieniu Wydawnictwa INŻYNERIA Sp. z o.o. informujemy, że w dniach 6-8 września 2023 r. w Krakowie, pod Patronatem Honorowym „Lubuskiego Forum Wodociągowego”, odbędzie się II edycja Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Ubiegłoroczny Kongres w pełni potwierdził potrzebę uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym oraz konieczność zintegrowanego i kompleksowego podejścia do obu tematów. Podczas Kongresu poruszone zostaną istotne wątki dotyczące obu zagadnień.

Mając na uwadze znaczenie podejmowanej tematyki, zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2023/