KONFERENCJA BRANŻOWA

„WYZWANIA BRANŻY WOD-KAN W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU PRAWNYM  I NIE TYLKO”

18 – 20 kwiecień 2018 r., Mierzęcin

Cel konferencji:

Głównym celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z nowymi regulacjami i nowymi obowiązkami, a także przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia od dnia 25 maja 2018 r. nowych wymogów w przedsiębiorstwie, dotyczących unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Prawidłowe stosowanie przepisów pozwoli uniknąć nowego instrumentu przewidzianego prawem, tj. kar finansowych.

Dodatkowo w trakcie konferencji poprzez prelekcje oraz pokazy praktyczne uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnym rozwiązaniami techniczno – technologicznymi w zakresie materiałów oraz armatury wodociągowo – kanalizacyjnej, rozwiązaniami w zakresie wdrażania systemów do zdalnego, radiowego odczytu danych.

Odbiorcy:

Konferencja kierowana jest głównie do przedsiębiorstw branży wodociągowo – kanalizacyjnej, przedstawicieli urzędów administracji publicznej, a także reprezentantów samorządów.

Bloki tematyczne:

18.04.2018 r.

Całodniowe szkolenie z zakresu wprowadzenia z dniem 25 maja 2018 r. nowych wymogów w przedsiębiorstwie, dotyczących unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

19.04.2018 r.

Prelekcje oraz pokazy praktyczne, dotyczące nowoczesnych rozwiązań techniczno – technologicznych w zakresie materiałów oraz armatury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów do zdalnego, radiowego odczytu danych, tj. urządzeń rejestrujących przepływ wody.

20.04.2018 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lubuskie Forum Wodociągowe”.

Informacja o konferencji_Mierzęcin 2018

Informacja o szkoleniu_Mierzęcin 2018 AGENDA_Mierzęcin 2018

Karta zgłoszenia_Mierzęcin 2018-szkolenie

Karta zgłoszenia_Mierzęcin 2018-konferencja

 

Grafika: Designed by vectorpocket / Freepik