Dofinansowanie do OZE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii; Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE.
Obecne możliwości techniczno-technologiczne w zakresie OZE dają możliwość częściowo lub w całości zabezpieczyć potrzeby energetyczne obiektów wodociągowo; kanalizacyjnych. W ramach odnawialnych źródeł energii szczególne miejsce zajmuje fotowoltaika. Obecnie jest ona dynamicznie rozwijającą się dziedziną wytwarzania energii elektrycznej, a także cieplnej. Dzięki odpowiednim systemom wsparcia, które jest uruchamiane w województwie lubuskim, to odnawialne źródło energii już w najbliższych latach stanie się dużym wsparciem dla wielu podmiotów w zakresie zarówno obniżenia kosztów, jak i dodatkowych korzyści szczególnie związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Jest to szczególna szansa dla branży wod-kan, gdzie energia elektryczna jest dużym kosztem. Co istotne w ramach naboru istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 85% środków kwalifikowalnych planowanej inwestycji. W praktyce dofinansowanie oscyluje na poziomie ok. 70% wartości całej inwestycji. Dodatkowo istnieje możliwość na otrzymanie preferencyjnej pożyczki na zabezpieczenie wkładu własnego.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie będą do uzyskania w trakcie organizowanej przez Zarząd Stowarzyszenia „Lubuskie Forum Wodociągowe”, w dniach 18-20.04.2018 r. w Mierzęcinie, konferencji branżowej pn.: „Wyzwania branży wodociągowo – kanalizacyjnej w zmieniającym się otoczeniu prawnym i nie tylko”.

 

 

Grafika: Designed by Freepik