Zmiany we władzach Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe

W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Lubuskie Forum Wodociągowe podczas którego podjęto ważne decyzje dotyczące zmian w jego składzie. Podyktowane one zostały rezygnacją z funkcji dotychczasowego Prezesa Zarządu Tomasza Frąckowiaka.

W imieniu całego Stowarzyszenia LFW dziękujemy koledze Tomaszowi za dotychczasową współpracę. Doceniamy zaangażowanie i wkład w naszą organizację. Przez okres, w którym kolega Tomasz pełnił funkcje Prezesa, zyskaliśmy wiele cennych doświadczeń i osiągnięć. Cenimy Jego wysiłki w rozwijaniu naszego wodociągowego środowiska oraz wymianę konstruktywnych myśli. Jego wkład na pewno zostawił trwały ślad. Mamy nadzieję, że już jako zwyczajny członek Tomasz nadal będzie nas wspierał w działaniach na rzecz naszego stowarzyszenia i naszej branży.

Decyzją zarządu stowarzyszenia w drodze uchwały w jego skład powołano kolegę Łukasza Szczerbaka na co dzień Prezesa Zarządu WOKAMID Sp. z o.o. z Przytocznej.  Gratulujemy koledze Łukaszowi i ufamy, że jego energia oraz wiedza i doświadczenie przyczynią się do wielu nowych inicjatyw na rzecz naszego stowarzyszania.

Podjęto również decyzje dotyczące nowego podziału funkcji w zarządzie stowarzyszenia. Skład zarządu obecnie przedstawia się następująco:

– Prezes Zarządu – Dariusz Gusta,

– V-ce Prezes Zarządu – Kazimierz Góra,

– Sekretarz Zarządu – Sławomir Trojanowski,

– Członek Zarządu – Leszek Linda,

-Członek Zarządu – Łukasz Szczerbak.

Stowarzyszenie Lubuskie Forum Wodociągowe założone zostało w 2016 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń branżowych w kraju, zrzeszającym profesjonalistów i ekspertów z dziedziny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Głównym celem Stowarzyszenia jest:

– integrowanie środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji,

– wypracowywanie i prezentowanie opinii środowiska branżowego wobec władz samorządowych i państwowych,

– udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

– wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego,

– propagowanie zasady etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży,

– budowanie pozytywnego wizerunek branży wodno-kanalizacyjnej,

– edukowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 70 członków zwyczajnych i blisko 80 członków wspierających w postaci m. in. przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla członków rokrocznie branżowe konferencje, szkolenia, warsztaty oraz wyjazdy techniczne. Ale przede wszystkim to prawdziwe i nieocenione forum wymiany wiedzy i doświadczeń prawnych, technicznych i organizacyjnych pomiędzy członkami stowarzyszenia.