Zmiany w Zarządzie LFW

27 czerwca 2024 roku, na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Lubuskie Forum Wodociągowe”, ukonstytuował się nowy skład Zarządu. W związku z objęciem funkcji wiceprezydenta Nowej Soli, rezygnację z członkostwa w Zarządzie złożył Dariusz Gusta, dotychczasowy Prezes LFW. Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Lubuskie Forum Wodociągowe” jednogłośnie wybrany został Kazimierz Góra, dotychczasowy wiceprezes LFW i wieloletni Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach. Jego zastępcą wybrany został Łukasz Szczerbak, Prezes Zarządu WOKAMID Przytoczna.

Dziękujemy Koledze Dariuszowi za współpracę i życzymy sukcesów na nowych ścieżkach zawodowej kariery. Nowemu Zarządowi LFW życzymy wielu wartościowych inicjatyw i wytrwałości w pracy na rzecz środowiska wodociągowego.