Zielonogórski ZWIK wyprodukuje prąd z biogazu

Nowy rok inwestycyjny zielonogórski ZWIK zaczyna mocnym akcentem.

24 stycznia br. w siedzibie zielonogórskich wodociągów została podpisana przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Witkowskiego umowa z Wykonawcą Zadania „Rozbudowa oczyszczani ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”. Inwestycję wykona firma IDS-BUD S.A. z Warszawy. W wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi eliminacja niedoborów w zakresie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy. Wartość zamówienia wynosi: 38 750 000,00 zł (bez VAT) koszt brutto to 47 662 500,00 zł. Rozbudowa oczyszczalni ma celu modernizację procesu przeróbki osadów ściekowych, w tym wytworzenie energii elektrycznej z biogazu otrzymanego w procesie fermentacji tych osadów. Na terenie oczyszczalni powstanie instalacja do fermentacji beztlenowej osadów z odzyskiem biogazu. Wprowadzenie fermentacji osadów z odzyskiem biogazu i kogeneracją spowoduje wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej przewidzianej do wykorzystania w dalszych procesach przeróbki osadów (ich suszenia i spalania). Zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2021 r. LFW gratuluje i życzy powodzenia w realizacji tej ważnej inwestycji.