Targowe spotkania branżowe

Odbywające się co roku w maju targi Wod-Kan w Bydgoszczy to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży wodociągowej. Targi to nie tylko zwiedzanie stoisk wystawców, to również doskonała okazja do spotkań branżystów.

Takiej okazji nie mógł oczywiście przegapić Prezes Stowarzyszenia Lubuskiego Forum Wodociągowego kolega Tomasz Frąckowiak, który spotkał się z Dyrektor Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich Dorotą Jakutą.  Obecna sytuacja branży i jej problemy zarówno w wymiarze ogólnopolskim jaki i tym lokalnym, kierunki zmian legislacyjnych oraz działania statutowe Izby i Stowarzyszenia LFW to główne tematy jakie zostały poruszone.  Spotkanie odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Dyrektor Dorota Jakuta z dużym uznaniem wypowiadała się o działalności i aktywności LFW.  Podkreślając jednocześnie, że działalność LFW jest w Izbie zauważalna i wysoko oceniana. IGWP chce również nawiązać bliższą współpracę z LFW.

Prezes LFW Tomasz Frąckowiak zaprosił oficjalnie Panią Dyrektor na najbliższą wrześniową konferencję organizowaną przez nasze stowarzyszenie. Będzie to znakomita okazja do bliższego wzajemnego poznania się i ustalenia ram współpracy.

Cieszy nas, że Stowarzyszenie LFW jest w Polsce zauważalne i wysoko oceniane. To zasługa nie tylko Zarządu LFW ale również wszystkich aktywnych członków stowarzyszenia. A tych wciąż przybywa. Wielkie podziękowania wszystkim za dotychczasową pracę na rzecz naszego stowarzyszenia.