Szkolenie: „Nowelizacja Ustawy Prawo wodne w praktyce”

Stowarzyszenie „Lubuskie Forum Wodociągowe” zawiadamia, że w dniu 15 września 2017 r. o godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie pt.: „Nowelizacja Ustawy Prawo wodne w praktyce”.  Miejsce szkolenia: Zielona Góra, Oczyszczalnia Ścieków „Łącza” k/Łężycy.   Prowadzącym szkolenie będzie Radca Prawny  Łukasz Ciszewski reprezentujący Kancelarię  Radców Prawnych  „Jerzmanowski”.

Koszt finansowy, przypadający na 1 osobę, to 369,00 zł.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej pod wskazany na karcie adres poczty elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje Magdalena Kowalska – Pełnomocnik Zarządu „Lubuskiego Forum Wodociągowego”, tel. kontaktowy:  502 489 061 e-mail: biuro@lfw.com.pl.

Uwaga: w przypadku zgłoszenia liczby osób, przekraczającej pojemność sali konferencyjnej na oczyszczalni ścieków, miejsce szkolenia może ulec zmianie – dotyczy wyłącznie sali, teren Zielonej Góry pozostaje bez zmian.

Karta zgłoszeniowa