Stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Poniżej zamieszczamy do pobrania stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” jakie zostało przedstawione Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

Stanowisko Izby_rozporzadzenie_taryfowe