Robocze spotkanie w wojewódzkim sanepidzie

W dniu wczorajszym tj. 26.07.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się ważne robocze spotkanie z udziałem przedstawicieli sanepidu i przedstawicieli zarządu Lubuskiego Forum Wodociągowego.  Ze strony WSS-E w spotkaniu udział  wzięli  Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. lek. med. Dorota Konaszczuk  oraz Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej mgr Agnieszka Woźniczka.  Strona LFW reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Tomasza Frąckowiaka oraz Wiceprezesa Dariusz Gustę.

W ostatnich miesiącach szereg podstawowych aktów prawnych związanych z branżą wodociągowa uległo znaczącej zmianie. Nowe otoczenie prawne wymaga podjęcia szeregu nowych wyzwań zarówno ze strony przedsiębiorstw wodociągowych jak również stacji sanitarnych.  Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że zapoczątkowane w ubiegłym roku wspólne spotkania konsultacyjne  i szkolenia powinny być dalej kontynuowane.  Wdrożenie planów bezpieczeństwa jakości wody  będzie stanowiło wspólne priorytetowe działanie w najbliższych latach. Uczestnicy spotkania za konieczne uznali również omówienie stanu wdrażania i funkcjonowania znowelizowanego rozporządzenia w sprawie jakości wody. Na roboczo ustalono również kierunki wspólnych działań które będą w najbliższych miesiącach podejmowane w celu lepszego zrozumienia potrzeb i problemów branży wodociągowej i stacji sanitarnych.