Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą składać do ZUS wnioski o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące

ZUS na swojej stronie internetowej umieścił informacje, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dotyczy to również przedsiębiorstw wodociągowych. Warunek jest jeden przedsiębiorstwo wodociągowe przed 1 kwietnia 2020 r. miało zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.

Szczegółowe informacje kiedy i w jaki sposób składać wnioski oraz kto spełnia warunki udzielenia pomocy można zapoznać się na stronie ZUS:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396?fbclid=IwAR2hlrSZ_e7AsDtesbm0F8KosTCVFo0cgI3lz2WKOIn3FDYovLdxwSFcAIA