Połączone posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej LFW

W dniu wczorajszym tj. 19.03.2019 r. odbyło się połączone posiedzenie Zarządu LFW oraz Komisji Rewizyjnej LFW.W porządku obrad posiedzenia było między innymi przedstawienie Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego za 2018 r. które wyczerpująco omówiła koleżanka Anna Słomczyńska Gł. Księgowa LFW. Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem Zarządu za 2018 r. które przedstawił Sekretarz Zarządu kol. Sławomir Trojanowski. Ponadto na posiedzeniu podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków LFW, zatwierdzono projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków.

Omówiono również stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz planowanej konferencji branżowej. Omówiony został i przyjęto ostateczny program konferencji. Na wspólnym posiedzeniu poruszono również kwestie dalszych kierunków rozwoju działalności LFW. Tym razem gospodarzem posiedzenia był kożuchowski USKOM. Serdecznie dziękujemy koledze Sławomirowi Trojanowskiemu Prezesowi Zarządu USKOM za gościnę.