Nowe władze Stowarzyszenia „Lubuskiego Forum Wodociągowego”

06 lipca 2017 r., w siedzibie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zielonej Górze / Oczyszczalnia Ścieków „Łącza” w Łężycy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lubuskie Forum Wodociągowe” w czasie którego dokonano wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia w osobach:

Tomasz Frąckowiak – Prezes Zarządu

Dariusz Gusta  – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Trojanowski – Sekretarz Zarządu

Kazimierz Góra – Członek Zarządu

Zarząd sprawuje swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.