Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 2294 opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Zapisy poprzedniego Rozporządzenia z 2015 roku skutkowały wydaniem setek decyzji o braku przydatności wody do spożycia, chociaż nie istniało jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. W nowym rozporządzeniu wprowadzono kilka istotnych zmian, które nie tylko ułatwią i uproszczą akt prawny, ale także przyczynią się do lepszej interpretacji przepisów, zarówno przez podmioty odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę (gminy i dostawcy), jak i nadzorujące jakość wody do spożycia (państwowych inspektorów sanitarnych.

Z pełnym tekstem nowego rozporządzenia można zapoznać się  na stronie http://dziennikustaw.gov.pl