NFOŚiGW przekaże dotację na modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu

Umowę przekazania unijnej dotacji dla projektu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu (w województwie lubuskim) zawarto 7 maja br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie prawie 24 mln zł.  

Ze strony beneficjenta porozumienie podpisał Prezes Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kazimierz Puchan, a w imieniu NFOŚiGW umowę sygnowała Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, Ewa Kamieńska.

Rozbudowa i unowocześnienie obiektu ma nastąpić zarówno w zakresie oczyszczania ścieków, jak i przeróbki osadów. Wdrożony zostanie system inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2022 r. Planowany efekt ekologiczny to osiągniecie przetworzonej suchej masy komunalnych osadów ściekowych w wysokości 0,43 tys. Mg na rok.

Całkowity koszt międzyrzeckiego przedsięwzięcia wyniesie 46 070 546 zł. Przekazana przez NFOŚiGW dotacja z UE zamknie się w kwocie 23 853 905 zł. MPWiK zaangażuje również środki własne.

– Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Międzyrzeczu ma niemałe znaczenie dla całego województwa lubuskiego. Jesteśmy bowiem czwartym miastem co do wielkości
w regionie, a więc produkujemy dużą ilość ścieków. Nasza oczyszczalnia liczy ponad 30 lat i musi spełniać nowe wymogi –   powiedział Prezes MPWiK Kazimierz Puchan po podpisaniu umowy.

Dofinansowanie przedsięwzięcia jest możliwe dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które prowadzone jest w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Lubuskie Forum Wodociągowe już teraz gratuluje P. Prezesowi i jego pracownikom pozyskania dofinansowania oraz życzy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia.