Miliony z UE popłyną dla lubuskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Dokładnie 98 mln zł, o tyle bowiem wnioskowały cztery lubuskie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ubiegając się o dofinansowanie z środków unii europejskiej w ogłoszonym konkursie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Właśnie na stronach NFOŚiGW ukazała się III aktualizacja Listy Rankingowej konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.    Na podstawowej liście znalazły się cztery przedsiębiorstwa z woj. Lubuskiego tj:

–  Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   całkowita kwota inwestycji   87 130 739,96 zł, wnioskowane dofinansowanie  45 159 225,00 zł,

– Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  całkowita kwota inwestycji    50 685 704,93 zł,  wnioskowane dofinansowanie    26 401 287,60 zł

– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim   całkowita kwota inwestycji    15 844 224,00 zł,  wnioskowane dofinansowanie   8 254 860,00 zł,

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie    całkowita kwota inwestycji     34 588 978,07 zł,   wnioskowane dofinansowanie   17 927 214,24 zł

Na co przedsiębiorstwa chcą przeznaczyć pozyskane pieniądze? Przede wszystkim na budowę nowych systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach a także na modernizację istniejących już systemów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz na modernizację oczyszczalni ścieków.  Zrealizowanie tych inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarach aglomeracji oraz wpłynie na realną poprawę stanu środowiska oraz ochronę wód przed ich zanieczyszczeniem.

Lubuskie Forum Wodociągów już dziś gratuluje przedsiębiorstwom sukcesu jakim jest niewątpliwie znalezienie się na liście podstawowej projektów przewidzianych do udzielenia wsparcia finansowego z środków unijnych. Trzymamy również mocno kciuki za powodzenie w realizacji zamierzonych inwestycji.

Ogłoszona lista rankingowa do pobrania: iii_aktualizacja_listy_rankingowej_typ_2.3.1-1