Mapa woj. lubuskiego wg. podziału RZGW

Na stronach internetowych Wód Polskich ukazała się niedawno informacja, że w sprawach z zakresu administracji publicznej rozstrzyganych w formie aktów administracyjnych, w których stroną postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mając w szczególności na uwadze brzmienie przepisu art. 240 ust. 3 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, korespondencja kierowana do Wód Polskich jako strony powinna być przesyłana do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dla ułatwienia odnalezienia się w podziale woj. lubuskiego na poszczególne RZGW poniżej zamieszczamy do pobrania mapę  podziału.

Poniżej zamieszczamy również adresy i dane kontaktowe jednostek organizacyjnych Wód Polskich:

RZGW w Bydgoszczy

ul. Marcinkowskiego 1

85-056 Bydgoszcz

tel.: +48 (52) 376 84 50

fax: +48 (52) 322 37 66

email: bydgoszcz@wody.gov.pl

 

RZGW w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 856 77 00

fax: +48 (61) 852 57 31

email: poznan@wody.gov.pl

 

RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34

50-950 Wrocław

tel.: +48 71 337 88 00

fax: +48 71 328 50 48

email: wroclaw@wody.gov.pl