Kolejne wyjazdowe posiedzenie Zarządu LFW

W dniu 8.01.2018 r. odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Zarządu Lubuskiego Forum Wodociągowego. Tym razem gospodarzem był Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych w Świebodzinie. W porządku posiedzenia m.in. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków, podsumowanie organizowanych spotkań i szkoleń, omówienie stanu przygotowań szkolenia w Nowej Soli o tematyce poświęconej budowie i przekazywaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz służebności przesyłu. Ponadto omówienie stanu przygotowań do planowanej w dniach 10-12.04 br. konferencji branżowej połączonej z przeprowadzeniem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz przedstawienie propozycji działalności Stowarzyszenia na 2019 r.