Jest już jasne, do którego RZGW złożyć wniosek taryfowy

Dziś tj. 19.02.2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Projekt ten jest szczególnie ważny dla tych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i gmin których tereny podzielone są na co najmniej dwa obszary RZGW. Projekt rozporządzenia zawiera załącznik wraz z przyporządkowaniem gminy do danego RZGW.

Pobierz Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości RZGW