I Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych

Lubuskie Forum Wodociągowe oraz Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o. zorganizowały w dniach 15 – 16 września 2016 r.  I Konferencję Przedsiębiorstw Wodociągowych zatytułowaną:

„Wyzwania techniczno – organizacyjne w zarządzaniu infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną”

Konferencja odbyła sięw dniach 15 – 16 września 2016 r. w miejscowościach Dychów i Krosno Odrzańskie Podczas pierwszego dnia konferencji oprócz bloków seminaryjnych zaplanowano jest również zgromadzenie sprawozdawcze członków Lubuskiego Forum Wodociągowego.