Drugie posiedzenie Zarządu LFW

Drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Lubuskiego Forum Wodociągowego odbyło się w Gubinie. Tym razem w roli gospodarza wystąpił kolega Leszek Linda Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. W porządku posiedzenia m.in. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków, podsumowanie zorganizowanego przez LFW szkolenia w Interiorze w Nowej Soli o tematyce poświęconej budowie i przekazywaniu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz służebności przesyłu. Ponadto omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.