Dolnośląsko – lubuskie spotkanie branżowe w Legnicy

W dniu 13.09.2019 r. w Legnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia „Lubuskie Forum Wodociągowe” i Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”. Celem spotkania było zainicjowanie branżowej współpracy w obszarach, dla których efekt skali może dać członkom obu organizacji wymierne korzyści. W ocenie uczestników rozmów, wzajemna wymiana doświadczeń i kooperacja na prawnej, szkoleniowej i technicznej płaszczyźnie skutkować będzie pozytywnymi dla branży rozwiązaniami.