17. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbędzie się w dniach 26-28 września 2023 r. w Toruniu i online.

Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych powraca w wielkim stylu, oferując najciekawsze i najbardziej aktualne zagadnienia z branży wodno-kanalizacyjnej. Grupą docelową konferencji są przede wszystkim wytwórcy osadów ściekowych poszukujący sposobu ich zagospodarowania, odbiorcy produktów, które powstają w procesie przetwarzania odpadów ściekowych oraz każdy podmiot zainteresowany branżowymi zagadnieniami.

Tegoroczna tematyka obrad będzie dotyczyła: ram prawnych, trendów i wymagań dla zagospodarowania osadów ściekowych, modeli biznesowych zagospodarowania osadów ściekowych, eksploatacji suszarni i spalarni osadów ściekowych, nowych technologii przetwarzających osady ściekowe w produkt, wykorzystywania osadów ściekowych do produkcji OZE. Konferencja, dzięki części merytorycznej oraz licznym atrakcjom, będzie świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży wodno-kanalizacyjnej.

Dzień przed konferencją odbędzie się tradycyjne nieformalne spotkanie zwane Abrysówką. Uroczysty bankiet rozpocznie się pierwszego dnia konferencji w godzinach wieczornych. Z kolei drugiego dnia, po obradach merytorycznych, udamy się na regionalną kolację, aby zasmakować miejscowych kulinariów. Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie wyjazd studyjny.

Serdecznie zapraszamy!