Cele Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym statutem, jest:

  • integracja środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów
    i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodno-kanalizacyjną,
  • wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodno-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,
  • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
  • wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Województwa Lubuskiego,
  • propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie Województwa Lubuskiego,
  • budowanie pozytywnego wizerunku branży wodno-kanalizacyjnej
  • edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.